Избор на плаж по хигиената

хигиена на плажовете

хигиената при избор на басейн


Много често основният фактор при избор на подходящ плаж е хигиената. Всички от нас бихме искали да отидем на чист плаж и да си прекараме приятно, без отпадъци по земята и мръсна вода. Това трябва да е основен аргумент при изборът ни и трябва да държим на него. Когато клиента изисква нещо, продавачът трябва да го вземе под внимание, но когато масата от клиенти изисква дадени привилегии – тогава е длъжен да се съобрази с това.
Важни фактори за поддръжка на чисти плажове (това се отнася основно за плажовете по вътрешността на страната)

Хигиена на водата.
Разбира се основното за което трябва да се следи е хигиената на самата вода. Поддръжката при нея е сложен процес, използват се пречиствателни и филтриращи системи, най-често вградени и невидими за посетителите. Важно е тяхното правилно обслужване и смяна на консумативи, за да си вършат работа по проект.

Фейс контрол
известен ни повече от развлекателните заведения за алкохол, има и важна роля при превенцията на замърсяването на плажа. Би трябвало, ако сте с мръсни дрехи, обувки или крака и бихте изцапали да не ви допуснат. Друго за което следят на някои плажове е внасянето на храна и напитки, които в по-голямата част са забранени.

Почистване на сградната база.
Това включва хигиената на съблекалните, душовете, тоалетните и другите части към базата, включително и дезинфектиране на подовата настилка.

Поддържане на чистота на атракционите и шезлонгите
Поддръжката на шезлонгите чисти, както и на водните атракциони също е много важна, трябва също така да се обръща внимание и на надуваемите предмети.

Събирането на отпадъци.
На последно място по ред, но не и по важност е организацията по събиране и изхвърлянето на отпадъци. При консумация на храни и напитки трябва да се осигурят кошчета и редовното им събиране.

Спецификата на водните басейни предполага особени грижи за избягване на мухъл и гъбички. Трябва местата на, които се събира влага да се обработват против гъбичките, а и по възможност да се инсталира система, предотвратяваща това.
Държавата също има важна роля в контролирането на хигиената по басейните и плажовете, но това се пада и на потребителите. Чрез свободното информиране между потребителите, например по интернет може да се оказва контрол.