вода

  • Още в древен Рим са ползвали лечебните свойства на водата и водните процедури. Така известното съкращение SPA – Sanus Per Aquam, означаващо „здраве чрез вода“ и днес и преди 2000 […]

    Лечебните свойства на водата – SPA

    Още в древен Рим са ползвали лечебните свойства на водата и водните процедури. Така известното съкращение SPA – Sanus Per Aquam, означаващо „здраве чрез вода“ и днес и преди 2000 […]

    Продължение...